Zasady wywozu odpadów komunalnych w czasie Światowych Dni Młodzieży

Szanowni Państwo, 

od 25 lipca do 1 sierpnia 2016 r., czyli podczas trwania Światowych Dni Młodzieży nie przewiduje się zmian w harmonogramie odbierania odpadów na terenie gminy Zielonki. Jednak firma MPGO zwraca się z prośbą o wystawianie odpadów w dzień poprzedzający termin odbioru, ponieważ firma będzie realizowała wywóz w godzinach nocnych lub bardzo wcześnie rano, w związku z przewidywanymi utrudnieniami niezależnymi od firmy, np. możliwością zamykania ulic przez Biuro Ochrony Rządu, itp.

 

Zwracamy się z prośbą o wystawianie pojemników z odpadami w godzinach wieczornych w dzień poprzedzający planowany odbiór odpadów komunalnych, tj.:

26.07.2016 r. - Garlica Duchowna, Wola Zachariaszowska, Januszowice, Owczary

 

Prosimy o zastosowanie się do tego apelu.

Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki

Script logo