Zebranie wiejskie

ZWOŁUJĘ zebranie wiejskie

SOŁECTWA
WOLA ZACHARIASZOWSKA

w dniu 13.10.2017 r.

o godzinie 19:00.

 

Zebranie odbędzie się

w Sali Księżycowej w budynku wielofunkcyjnym

Wola Zachariaszowska, ul. św. Floriana 19

 

 

Porządek spotkania:
1. Otwarcie zebrania.

  1. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.

  4. Wybór przedstawiciela sołectwa do Gminnej Rady Seniorów.

  5. Sprawy bieżące sołectwa.

  6. Wolne wnioski.

  7. Zamknięcie zebrania.

 

 

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:20. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

 

 

Z protokołem poprzedniego zebrania można zapoznać się na stronie internetowej gminy Zielonki lub w miejscu zebrania na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

 

Sołtys sołectwa Wola Zachariaszowska

Script logo