Zebranie wiejskie

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa

 

 

ZWOŁUJĘ zebranie wiejskie

SOŁECTWA WOLA ZACHARIASZOWSKA

w dniu 17.06.2016 r. (piątek) o godzinie 19:00.

 

Zebranie odbędzie się

w Sali Księżycowej w budynku wielofunkcyjnym

Wola Zachariaszowska, ul. św. Floriana 19

 

 

Porządek spotkania:
1. Otwarcie zebrania.

  1. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.

  4. Wybór przedstawiciela sołectwa do Gminnej Rady Seniorów

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  6. Zamknięcie zebrania.

 

 

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

 

Z protokołem poprzedniego zebrania można zapoznać się na stronie internetowej gminy Zielonki lub w miejscu zebrania na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

 

Sołtys sołectwa Wola Zachariaszowska,

Artur Kwiecień

 

 

Script logo