Zebranie wiejskie - 02.12.2016

ZEBRANIE WIEJSKIE

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa

Zwołuję zebranie wiejskie

Sołectwa Wola Zachariaszowska

W dniu 02.12.2016 r. o godzinie 18:00

 

Zebranie odbędzie się

W Sali Księżycowej w budynku wielofunkcyjnym

Wola Zachariaszowska, ul. św. Floriana 19

 

Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego sołectwa na rok 2017 i jego wykonania

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7. Zamknięcie zebrania.

 

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 18:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Z protokołem poprzedniego zebrania można zapoznać się na stronie internetowej gminy Zielonki lub w miejscu zebrania na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Sołtys sołectwa Wola Zachariaszowska,

Artur Kwiecień

 

Wola Zachariaszowska, 24.11.2016

Script logo